Prospectus

nl en

Requirements Engineering (I&E)

Course
2015-2016

Toegangseisen

Software Engineering

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op technieken om de behoeften van software-/product gebruikers in kaart te brengen en op een eenduidige manier vast te leggen. Daarbij worden ook criteria meegenomen die voortkomen uit de organisatie-/omgevingscontext van de gebruikers. Tijdens de hoorcolleges worden gebruikersbehoeften in al hun facetten uiteengezet. Daarnaast komen aan de orde technieken voor:

  • de ‘elicitation’ (het verzamelen) van behoeften,

  • modelleren en documenteren van behoeften,

  • kwaliteitsmanagement van gebruikersbehoeften,

  • management van Requirements Engineering (RE) processen.
    In de werkgroepen wordt geoefend met het toepassen van de theorie op basis van praktijk georiënteerde casussen.

Leerdoelen

De student heeft een overzicht van de technieken die gebruikt kunnen worden om behoeften van software-/productgebruikers te achterhalen, te documenteren, te valideren en te onderhouden. De student maakt ook kennis met de wijze waarop de betreffende RE-processen en technieken gemanaged kunnen worden. De student heeft oog gekregen voor de wisselwerking tussen het beoogde systeem/product en de organisatie/omgeving waarin de gebruiker actief is. De student is in staat om de RE-kennis en -technieken toe te passen om een bruikbare behoeftespecificatie te documenteren voor systemen, diensten en producten.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

(hoor)college, werkgroep, opgaven

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (50%) over het onderstaande boek, dat wordt ondersteund door het collegemateriaal.

  • Practicumopdrachten (50%)

  • Als aanvullende eis geldt dat elk afzonderlijk behaald cijfer voldoende moet zijn.

Blackboard

Voor dit college wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

Klaus Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, Springer, Berlin, 2010 ISBN 978-3-642-12577-5

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica & Economie

Opmerkingen

Geen.