Prospectus

nl en

Calculus 2

Course
2015-2016

Toegangseisen

VWO wiskunde B

Beschrijving

Dit is een voortzetting van Continue wiskunde 1.
Ter sprake komen integraalrekening, functies van twee variabelen, complexe getallen en reeksen.

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informaticastudie benodigde basiskennis wiskunde bij te brengen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

Geintegreerd hoor-werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen van 2 uur.
Studenten kunnen met het wekelijks inleveren van huiswerk een bonus op het tentamencijfer verdienen. Het eindcijfer wordt dan het cijfer van het schriftelijk tentamen +(1/10 )x het gemiddelde van de cijfers van het ingeleverde huiswerk. Afgezien van de bonus is het wekelijks inleveren van huiswerk noodzakelijk om de stof goed in de vingers te krijgen.

Literatuur

Calculus, a complete course, 8e editie, Robert Adams & Christopher Essex, Uitg. Pearson, Canada, ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079

De 7e editie is nog steeds bruikbaar.

Aanmelden

Aanmelden via Usis Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Continue Wiskunde 2