Prospectus

nl en

Basispractical I&B

Course
2015-2016

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

De moleculaire biologie is niet meer weg te denken uit de praktijk van de natuurwetenschappen. Een aantal practica zullen worden besteed aan de basistechnieken van deze tak van de biologie. Er wordt een stukje DNA gekloneerd in een plasmide vector om een recombinant DNA-molecuul te maken. Daarnaast worden fysiologische processen in de eukaryote cel gevolgd. Ook wordt aandacht geschonken aan “Veilige Microbiologische Technieken” (VMT). Om het motto “Microbiologie is overal” te bewijzen worden studenten uitgedaagd om bepaalde bacteriën, gisten en schimmels te isoleren. Om kennis te maken met toegepaste microbiologie wordt een excursie georganiseerd. Tijdens dit practicum wordt veel aandacht besteed aan het leren om een labjournaal bij te houden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het practicum is enerzijds bedoeld als kennismaking met laboratoriumtechnieken en als toelichting op collegestof; anderzijds moeten de studenten vertrouwd worden gemaakt met de wetenschappelijke manier van denken en met een goede verslaggeving. De basis hiervoor wordt op dit practicum gelegd.
Eindtermen:
De student heeft basiskennis verworven van verschillende laboratoriumtechnieken en de experimentele uitvoering; de student heeft geleerd om experimenten en de resultaten daarvan in een labjournaal vast te leggen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Liacs website

Onderwijsvorm

Practicum, werkgroep, excursie. Bij het practicum wordt uitgegaan van een grote mate van zelfwerkzaamheid, uiteraard met begeleiding waar dat nodig is. Begeleiding wordt geboden waar kennis gemaakt wordt met apparatuur zoals micropipetten, balansen, pH-meter. Er wordt getracht daar waar mogelijk uit te gaan van een probleemstelling, waarbij de studenten zoveel mogelijk zelf de basisgegevens moeten verzamelen (boek, handleiding, internet). Met sturing van de assistenten (socratische vraagstelling) en gerichte vragen/opdrachten uit de handleiding wordt aan een oplossing van het gestelde probleem gewerkt.

Toetsing

  • De opgedane verdiepende kennis van het practicum wordt samen met de collegestof schriftelijk getentamineerd bij de tentamens Moleculaire Genetica, Celfysiologie en Microbiologie.

  • Practicumbeoordelingscriteria: voorbereiding, werkhouding, schriftelijke opdrachten, en labjournaal. Het bodemcijfer is 6,0.

Blackboard

Blackboard, website Biology Campbell-Reece

Literatuur

  • Practicum handleiding 2015

  • Syllabus Celfysiologie 2015

  • Syllabus Microbiologie 2015

  • Powerpoints op Blackboard

  • Biology, Campbell-Reece, 10th edition.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website
Enrollen in Blackboard

Contact

Coordinator, ing. A.J.G.Regensburg-Tuïnk

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Opmerkingen