Prospectus

nl en

Text, thought and culture

Course
2015-2016

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels

Beschrijving

Kennismaking met belangrijke literaire en cultuurhistorische teksten in vertaling met aandacht voor de plaats van teksten in de cultuur waarbij ook de interpretatieproblematiek ter sprake komt. In dit college komen de primaire bronnen in vertaling aan bod die in het geschiedeniscollege in dezelfde week analytisch in een historisch verband worden behandeld.

Leerdoelen

 • Verkrijgen van een overzicht van de pre-moderne Koreaanse literatuurgeschiedenis en de Koreaanse boek- en leescultuur;

 • Oefening in de methoden die gebruikt kunnen worden om bronnen te interpreteren;

 • Oefening in het schrijven van een academisch essay;

 • Oefening in mondelinge presentatie.

Rooster

De sessies Academische Vaardigheden vinden apart plaats, te weten in de volgende weken:

Eerste semester, blok I:
Week 37: Lezen (boeken skimmen; snellezen)
Week 38: Studeren (Algemene studievaardigheden)
Week 39: Bronnen beoordelen
Week 40: Screencast maken
Week 42: Argumentatieleer

Eerste semester, blok II:
Week 44: Schrijven 1
Week 45: Schrijven 2
Week 46: Schrijven 3
Week 47: Presenteren 1
Week 48: Presenteren 2
Week 49: Presenteren3

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Contacturen (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur (3 uur p.w. x 13 weken): 39 uur

 • Voorbereiden 2 mondelinge presentaties (2 × 26 uur): 52 uur

 • Voorbereiden schriftelijk tentamen: 23 uur

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen (60%)

 • groepspresentatie van tevoren opgenomen op video (15%)

 • paper (15%)

 • aanwezigheid en actieve deelname aan de discussies (10%)

 • Aanwezigheid bij de sessies Academische Vaardigheden en het mentoraat is verplicht. Niet deelnemen aan deze sessies betekent dat het vak Text, thought and culture niet succesvol kan worden afgesloten.

 • het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen betreffen in de regel dat een of meer van de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

 • het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de vier toetsvormen. Studenten met een onvoldoende voor het schriftelijk tentamen of een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde hebben recht op een herkansing.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard om informatie door te geven, niet voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

 • Syllabus Inleiding in de traditionele Koreaanse letterkunde (verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen);

 • Peter H. Lee, Anthology of Korean Literature, Honolulu, 1981;

 • Peter H. Lee (ed.) Sources of Korean Tradition 2 vols. (Columbia University Press), verkrijgbaar bij de boekhandel;

 • Tijdens het college nader op te geven literatuur.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. Elmer Veldkamp

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman