Prospectus

nl en

Littérature Francophonie & Actualités

Course
2015-2016

Dit vak wordt niet aangeboden in studiejaar 2015-2016 (wel in studiejaar 2016-2017) omdat het maar één keer per twee jaar gegeven wordt binnen het alternerende programma. Studenten kunnen dit vak eventueel, in overleg met de docent, in zelfstudie doen.

Toegangseisen

Voor hoofdvakkers: Inleiding Letterkunde 1 & 2; voor anderen: college kunnen volgen in het Frans, en vlot Frans kunnen lezen.

Beschrijving

Deze cursus gaat over de hedendaagse Franse literatuur, sinds 1980. In dat tijdsbestek wordt de literatuur uit Franstalige gebieden – Maghreb, Zwart Africa, Québec, Antillen… – even belangrijk als de literatuur uit de ‘métropole’. Daarom is gekozen voor een (tweejaarlijks wisselend) programma van Franse èn Franstalige werken. Komend jaar zullen wat betreft de Franstalige literatuur de Antillen en Algerije centraal staan. Verder besteden we aandacht aan enkele tendensen binnen de contemporaine literatuur: ten eerste Jean Echenoz, die op speelse wijze met de romantraditie stoeit om de wereld van vandaag te beschrijven, voorts J.M.G. Le Clézio die tussen biografie en fictie al schrijvend de geheimen van wie hem dierbaar zijn tracht te ontdekken. En ten slottet Marie Darieussecq, die politieke en sociale satire schrijft op de grenzen van het fantastische.

Leerdoelen

 • Overzicht hebben van de periode 1980 tot nu, in Frankrijk en in de Franstalige literatuur

 • In staat zijn tot het schriftelijk analyseren en becommentariëren van de behandelde werken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Een combinatie hoorcollege en werkcollege.

Studielast

 • Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 110 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Aan het einde van elk blok zal een schriftelijk tentamen worden afgenomen met open vragen. Het gemiddelde van de twee cijfers vormt het eindcijfer.

Herkansing: een schriftelijk tentamen met open vragen.

Blackboard

Ja, o.a. voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.
Blackboard

Literatuur

 • Assia Djebar, L’amour la fantasia (Le Livre de poche)

 • Tahar Djaout, Les chercheurs d’os (Points Seuil)

 • Marie Darieussecq, Truismes (POL)

 • J.M.G. Le Clézio, L’Africain (Gallimard, Folio 2005)

 • Maryse Condé, Le cœur à rire et à pleurer (Pocket, 2001)

 • Jean Echenoz, Je m’en vais, Minuit (Double), 2001

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

dr. J. Houppermans
mw. dr. A. Schulte Nordholt