Prospectus

nl en

Lezingencyclus LUMC: Het werk van een arts-onderzoeker

Course
2015-2016

Toegangseisen

Toegankelijk voor tweedejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science. Keuze onderdeel.

Beschrijving

Voor studenten van de life-science opleidingen (BW, BFW, Biologie, MST, LST) kan deelname aan de lezingenreeks uit het HC-traject Geneeskunde interessant zijn. De reeks bestaat uit 8 lezingen door hoogleraren van het LUMC. Onderwerpen zijn (onder voorbehoud)o.a. diabetes, infectieziekten, oncologie, ouderengeneeskunde, neurologische aandoeningen, stamceltherapie bij hartziekten. Over minimaal 4 onderwerpen moet een verslag worden geschreven.
De reeks loopt van januari t/m april. De lezingen van een uur worden op verschillende tijdstippen overdag aangeboden.
Onderwerpen en planning worden in het najaar door het LUMC bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en schrijfopdrachten

Literatuur

Wordt door de sprekers beschikbaar gesteld.

Beoordeling

2 EC (4 verslagen)
3 EC (7 verslagen)
De verslagen worden door 2 beoordelaars nagekeken (op stijl, taalgebruik, en inhoud)

Rooster

Rooster (onder voorbehoud)

De lezingen zijn altijd op een dinsdag van 12:30 tot 13:30!
1. 01-12-2015: Collegezaal 1, dr. ir. Diana van Heemst (Ouderengeneeskunde)
2. 08-12-2015: Collegezaal 1, dr. Andreea Ioan (Reumatologie)
3. 12-01-2016: Collegezaal 1, dr. Carmen Vleggeert-Lankamp (Neurochirurgie)
4. 19-01-2016: Collegezaal 5, prof. dr. Patrick Rensen (Endocrinologie)
5. 02-02-2016: Collegezaal 5, dr. Remco van Doorn (Dermatologie)
6. 09-02-2016: Collegezaal 5, prof. dr. Eric Snijder (Medische Microbiologie)
7. 08-03-2016: Collegezaal 5, prof. dr. Peter Devilee (Humane Genetica)
8. 15-03-2016: Collegezaal 5, prof. Anske van der Bom (epidemiologie)

Voor meer informatie, zie de Blackboardpagina van deze module.

Aanmelden

De lezingen zijn vrij toegankelijk. Indien de schrijfopdracht wordt uitgevoerd, kun je je opgeven bij Dr. P.J.A.v.d.Broek, p.j.a.van_den_broek@lumc.nl .