Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Clinical problems: Observation, Reflection, Action

Course
2015-2016

Beschrijving

In dit blok worden diverse vraagstukken behandeld vanuit diverse disciplines: de oogheelkunde, de dermatologie en de interne geneeskunde, in het bijzonder de endocrinologie, de sociale geneeskunde, ethiek en recht. In de eerste fase van het blok worden de basisprincipes van de verschillende disciplines behandeld, die nodig zijn om de vraagstukken zoals in het raamplan verwoord te analyseren. In de tweede fase van het blok wordt aandacht besteed aan het sterk multidisciplinaire karakter van de verschillende disciplines waarbij de raakvlakken tussen de klinische vakken onderling, maar ook de raakvlakken met de sociale geneeskunde geïllustreerd worden. Klinisch redeneren komt aan uitgebreid aan de orde, waarbij in dit blok de juridische en ethische context van het medisch handelen een belangrijk onderdeel vormt.

Onderwijsvormen

  • E-learning
    • patiënt demonstraties
    • Responsiecolleges
    • Groepsopdrachten
    • Werkgroepen

Toetsing

Tussen –en eindtoetsen

Contact

Mw Dr. N.R. Biermasz
Mw Dr. D.P. Touwen