Prospectus

nl en

Line professional development

Course
2015-2016

Toegangseisen

Werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren en Docentcoachtraject LBV jaar 2 met een voldoende beoordeling afgerond.

Beschrijving

De Lijn Beroepsvorming strekt zich uit over alle jaren van de bachelor fase van de geneeskunde opleiding. Met deze lijn bereiden de studenten zich voor op de klinische (master) fase van de opleiding. In ieder jaar doorlopen de studenten een docentcoachtraject. Daarnaast zijn er per jaar specifieke aandachtspunten. In het eerst jaar ligt het accent vooral op aanleren van communicatieve vaardigheden en ontwikkelen van professioneel gedrag. In het tweede jaar ligt het accent op het oefenen van consultvoeren, klinisch redeneren en aanleren van vaardigheden lichamelijk onderzoek. Het derde jaar vormt een verdieping en verbreding van de eerste twee jaar en zullen de verschillende competenties verder ontwikkeld worden tijdens het docentcoachtraject en in totaal acht Vroege Praktijk Contacten, waarbij studenten in kleine groepjes onder begeleiding van een arts patiënten zullen gaan zien.

Leerdoelen

Student past het proces van klinisch redeneren toe tijdens patiënt contact onder supervisie.
Student stelt relevante anamnestische vragen tijdens de door de patiënt gepresenteerde klacht.
Student verricht lichamelijk lege artis bij patiënten toe.
Student ontwikkelt een patiënt gerichte manier van werken.
Student vertoont professioneel gedrag in omgaan met anderen, met zijn taken en met zichzelf en ontwikkelt zich in zijn rol als aanstaand beroepsbeoefenaar.

Rooster

Het onderwijs van de Lijn Beroepsvorming jaar 3 is op woensdagen geroosterd.
De start van het onderwijs is op 12 november 2014

Onderwijsvorm

Patiënt demonstraties
Inleidende college en werkcolleges
Responsiecollege
Werkgroepen (docentcoachbijeenkomsten)
Vroege Praktijk Contacten
Zelfstudie

Toetsing

Docentcoach beoordeling
2x Beoordeling Vroege Praktijk Contacten
Toets consultvoeren bij simulatie patiënten
Vaardigheidstoets
BLS
Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Van der Meer, J, van der Meer, JWM, Anamnese en Lichamelijk onderzoek
Grundmeijer, HGLM, Reenders, K, Rutten, GEHM, Het Geneeskundig Proces
De Jongh, TOH., de Vries, H. Grundmeijer, HGML, Diagnostiek van alledaagse klachten
Lloyd, M, Bor, R, Communication Skills in medicine
Suurmond, J, Seeleman, C, Stronks, K, Essink-Bot, ML. Een arts van de wereld

Contact

E-mailadres Lijn Beroepsvorming jaar 3