Prospectus

nl en

Algoritmiek

Course
2016-2017

Toegangseisen

Programmeermethoden

Beschrijving

Het vak behandelt diverse algemene algoritmische methoden voor het oplossen van problemen, alsmede enkele bekende algoritmen zoals het algoritme van Dijkstra. Elke methode wordt geillustreerd aan de hand van bekende of minder bekende voorbeelden.

Probleemoplossingsmethoden die worden behandeld zijn o.a.: toestand-actie-ruimte/state space tree, brute force, exhaustive search, verdeel en heers, dynamisch programmeren, gretige algoritmen, backtracking en branch-and-bound. Verder wordt de sorteermethode heapsort behandeld, en komt het begrip tijdcomplexiteit zijdelings aan de orde.

Bij het vak horen drie programmeeropdrachten in de programmeertaal C++, in elk waarvan een besproken oplossingsmethode toegepast moet worden om een gegeven probleem op te lossen.

Leerdoelen

Het leren toepassen van diverse probleemoplossingsmethoden. Het leren en bestuderen van enige concrete algoritmen. Het ontwerpen van algoritmen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege, gevolgd door 2 uur werkcollege. Er worden drie programmeeropdrachten gegeven. Tijdens het werkcollege worden opgaven op papier gemaakt of wordt achter de computer aan de programmeeropdrachten gewerkt.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester. Het eindcijfer van het vak is een gewogen gemiddelde van de cijfers voor het tentamen (twee derde) en de programmeeropdrachten (samen een derde). Zowel tentamen als (alle) programmeeropdrachten moeten voldoende (minstens 5.5) zijn. Voor meer informatie, zie de website van het vak.

Literatuur

Anany Levitin, Introduction to The Design and Analysis of Algorithms, third edition (Pearson, 2012, ISBN: 978-0-273-76411-3).

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Algoritmiek