Prospectus

nl en

Introduction to Persian Literature

Course
2015-2016

Toegangseisen

 • Language Acquisition Persian 2

 • Deelname aan Grammatica Perzisch 3, Conversatie Perzisch 1, Teksten Perzisch 1

Beschrijving

Het college omvat een inleiding in de genres, stromingen en poëtische vormen van de Perzische literatuur, waarin zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden een algemeen overzicht wordt geschetst. De studenten krijgen een overzicht van de meesterwerken uit een millenniumlange Perzische literaire traditie. Aan de hand van een aantal voorbeelden beschrijven we het klassieke wereldbeeld. Hoewel ruime aandacht wordt geschonken aan hofcultuur en de ‘hoge’ literatuur, gaan we ook in op volksliteratuur en de interactie tussen volkse en hofpoëzie.
De studenten maken ook kennis met de belangrijke Perzische handschriftencollectie die de universiteit Leiden rijk is.

Leerdoelen

Doel van deze cursus is de studenten een breed inleidend overzicht te geven in de historische ontwikkelingen binnen de Perzische literatuur van de 9e eeuw tot heden. Daarnaast bieden we inzicht in de verschillende literaire stromingen, genres en vormen.
Aan de hand van het bestuderen van literatuur in verschillende domeinen, zoals sport of politiek, bouwen de studenten een algemeen literair-wetenschappelijk kader. De cursus wordt ondersteund door middel van Blackboard.

De cursus geeft de studenten Perzisch een basis om de verschillende literatuur- en geschiedeniscolleges in het tweede en derde jaar te kunnen volgen.

Rooster

Onderwijsvorm

Het college heeft de vorm van een werkcollege, met verplichte aanwezigheid.
Deelname aan discussies en een actieve houding zijn vereist .

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • prepareren van literaire teksten en secundaire literatuur: 3 uur x 13 weken = 39 uur

 • tentamen & samenstellen reader: 75 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met gesloten, open en essay vragen over de op college behandelde stof. (60%)

 • Studenten stellen een ‘reader’ (40%) met verantwoording samen bestaande uit een eigen selectie uit de canon van 10 auteurs (ca. 20 pagina’s) zowel klassiek (10 pagina’s ) als modern (10 pagina’s ). De reader moet voorzien zijn van titelpagina, een inhoudsopgave en een bibliografie.

 • Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 60%.

Literatuur

Aanschaffen:

 • J.T.P. de Bruijn, Een Karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie, Amsterdam, Bulaaq, 2002 (of latere druk).

 • General Introduction to Persian Literature, ed. by J.T.P. de Bruijn, London: I.B. Tauris, 2009.

Verder Lezen:

 • Literature of the Early Twentieth Century from the Constitutional Period to Reza Shah, ed. A.A. Seyed-Gohrab, London and New York: I.B. Tauris, 2015..

 • Saadi, De Rozentuin, vertaald door J.T.P. de Bruijn, Amsterdam, Bulaaq, 1997.

 • A. Karimi-Hakkak, An Anthology of Modern Persian Poetry, New York, Westview Press (Modern Persian Literature Series No. 1), 1978.

 • Aïda in de spiegel en andere gedichten: Ahmad Shamlu, vertaald door Asghar Seyed-Gohrab & Hans de Bruijn, Leidschendam, Quist, 2006.

 • Raana aan de vijver: gedichten van Sohrab Sepehri, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam, Quist, 2007.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. Asghar Seyed-Gohrab

Opmerkingen