Prospectus

nl en

Introduction to Israeli Literature

Course
2015-2016

Toegangseisen

Afronding van college Grammatica Modern Hebreeuws 2, deelname aan Grammatica Modern Hebreeuws 3, college Teksten Modern Hebreeuws 1.

Beschrijving

Tijdens het college wordt de geschiedenis van de Staat Israël belicht vanuit het oogpunt van de literatuur. Per periode wordt een aantal auteurs behandeld en worden tekstvoorbeelden (voor zover nodig ook in vertaling) gegeven. Van de studenten wordt een actieve houding verwacht wat betreft voorbereiding van teksten en opzoeken van biografische gegevens.

Leerdoelen

Het doel van dit college is om de deelnemers bekend te maken met de periodisering van de Israëlische literatuurgeschiedenis en hen cursorisch een aantal representatieve tekstfragmenten te laten lezen.
Wat betreft de taalvaardigheid beoogt dit college het volgende niveau van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

  • Lezen: A2.

Rooster

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur

  • prepareren van literaire teksten en secundaire literatuur: 3 uur x 13 weken = 39 uur

  • tentamen: 59 uur

Toetsing

Inbreng tijdens college = 25%.
Tentamen aan het einde van de cursus = 75%.
Herkansing in overleg.

Blackboard

Tijdens de colleges wordt er gebruik gemaakt van Blackboard voor het doen van mededelingen en het opgeven van opdrachten.

Literatuur

Er wordt gewerkt aan de hand van een syllabus, verkrijgbaar bij de docent.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden. Dit onderdeel wordt door de onderwijsadministratie ingevuld.

Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Dr. H. Neudecker

Opmerkingen