Prospectus

nl en

Predictive modelling

Course
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse Archeologie behaald, of vergelijkbaar niveau voor Pre-master studenten.

Beschrijving

Tijdens dit studieonderdeel wordt van je verwacht dat je de computerkennis en –vaardigheden die je tijdens het eerste en tweede studiejaar hebt opgedaan, kunt toepassen in een heel concrete archeologische situatie.

Er zal een zogenaamde bureaustudie van een archeologisch onderzoeksgebied worden uitgevoerd. Daarbij worden digitaal archeologische gegevens verzameld, (landschappelijke) kaarten geïmporteerd en/of gedigitaliseerd, paleogeografie gereconstrueerd en het voorkomen van de archeologische vindplaatsen (voor verschillende tijdsperioden) getracht te verklaren.
Er wordt een archeologische verwachtingskaart (predictive model) opgesteld voor een klein onderzoeksgebied dat zowel een stukje Pleistoceen als Holoceen landschap in Nederland omvat. Sociale vestigingsfactoren mogen in de verklaringsmodellen niet ontbreken.

Leerdoelen

 • Computervaardigheden toepassen;

 • Kennis over archeologische formatieprocessen en landschappelijke processen toepassen;

 • Regionale analyse uitvoeren op basis van bekende vindplaatsen;

 • In de praktijk leren hoe een bureaustudie verloopt;

 • Conclusies in een archeologische verwachtingskaart kunnen samenvatten en presenteren.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Practicum met opdrachten.

Studielast

 • 4 uur inleidende colleges + 52 uur practicum (3 ects);

 • 100 bladzijden literatuur (1 ects);

 • (Schrijf)opdracht van 3.000-3.600 woorden (2 ects).

Toetsing

 • Wekelijkse blogs;

 • Digitale verwachtingskaart;

 • Rapportage in de vorm van een bijbehorende toelichting.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Volgens opgave docent, aangevuld met zelfstandig verzamelde literatuur.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dhr. drs. M. Wansleeben.