Prospectus

nl en

Material studies in Dutch archaeology

Course
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Deze cursus behandelt in een tweejarige cyclus archeologisch vondstmateriaal uit alle perioden van de archeologie van Noordwest-Europa: van vuistbijl tot baardmankruik.
Tijdens practica worden vondsten beschreven, gedetermineerd en getekend. De nadruk ligt op het herkennen van de belangrijkste vormen en de systematiek van het beschrijven van vondstmateriaal.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste vormen van materiële cultuur van de vroege prehistorie tot de late middeleeuwen;

  • Basisvaardigheden in het beschrijven, determineren en tekenen van vondstmateriaal.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

  • Practicum, in groepen van 2 uit te voeren opdrachten;

  • Zelfstudie voor de eindopdracht.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 28 uur begeleid practicum;

  • 2 uur vragenuur;

  • 280 pagina’s literatuur;

  • 60 uur zelfstudie voor de 4 onderdelen van de eindopdracht.

Toetsing

Eindopdracht in 4 onderdelen.

Alle onderdelen moeten voldoende zijn; er is geen compensatie mogelijk. Herkansing vindt plaats door de opdracht te verbeteren tot maximaal een 6.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. R. Jansen.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.