Prospectus

nl en

Landscape archaeology

Course
2016-2017

Toegangseisen

Tenminste 2 van de 3 vakken van het BA2-profiel Archeologie van Europa.
Sterk aanbevolen: Kwartairgeologie (BA2).

Beschrijving

Het gedrag van mensen in het landschap is ruimtelijk continu. Het huidige landschap heeft bovendien een lange geschiedenis van gebruik en herbergt sporen uit verschillende perioden.
Dit gegeven doet vragen rijzen als ‘wat stelt een stip op een verspreidingskaart eigenlijk voor?’, ‘wat is een vindplaats?’ en ‘wat bedoelen we met het begrip landschap?’ En een belangrijke methodische vraag: ‘hoe onderzoek je een landschap?’

Het doel van deze cursus is om door middel van archeologisch onderzoek inzicht te krijgen in landschappen. Centraal staat het ontwerpen van onderzoek voor een (vereenvoudigde) praktijksituatie waarbij een originele en onconventionele aanpak gestimuleerd wordt.
Welke strategische keuzes maak je, en vanuit welke visie op archeologische landschappen? En hoe vertaal je de wetenschappelijke resultaten naar het publiek?

Leerdoelen

 • Het kunnen benoemen, definiëren en toepassen van de belangrijkste benaderingen in de landschapsarcheologie;

 • Het kunnen ontwerpen van een veldwerkstrategie gebaseerd op eigen onderzoeksvragen, voor een bepaald onderzoeksgebied, binnen een vastgesteld budget;

 • Het kunnen vertalen van wetenschappelijke resultaten naar het publiek;

 • Presentatievaardigheden;

 • Discussievaardigheden;

 • Leren samenwerken in teamverband.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 10 uur hoorcolleges;

 • 18 uur werkcolleges;

 • 200 pagina’s literatuur;

 • Groepsopdracht met presentatie en paper.

Toetsing

 • Presentatie (1/3);

 • Paper (1/3);

 • Schriftelijk tentamen (1/3).

De groepspresentatie moet minimaal met een 5 beoordeeld zijn; alleen dan is compensatie van onderdelen mogelijk.
Herkansing van de presentatie is niet mogelijk. Je kunt de paper herkansen door deze te verbeteren tot maximaal een 6.
Herkansing van het schriftelijk tentamen en/of de paper is alleen mogelijk als de presentatie tenminste met een 5 beoordeeld is.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Algemene literatuur en literatuur bij verschillende opdrachten wordt tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. E.J. Bult.