Prospectus

nl en

Project Ecologie, Biodiversiteit en Gedrag

Course
2016-2017

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: M.J.D. Hooykaas Msc
Email: m.j.d.hooykaas@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Groepsgewijs doen studenten een mini-onderzoek. Studenten werken een vraagstelling uit, verzamelen gegevens, doen statistiek, maken een Powerpoint en geven een presentatie op een symposium dat het eerste jaar afsluit. Zo krijgen studenten tevens een breed overzicht over biologisch onderzoek in Leiden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Studenten introduceren in biologisch onderzoek. Studenten maken kennis met projectmatig werken. De nadruk ligt op een heldere vraagstelling, gegevens die de vraag beantwoorden en op de toepassing van statistiek.

Eindtermen:

  • Studenten kunnen een heldere vraagstelling en hypothese voor een biologisch onderzoeksonderwerp formuleren

  • Studenten zijn in staat een onderzoek zo op te zetten dat de resultaten ook statistisch te toetsen zijn

  • Studenten kunnen literatuur in de lijn van het gekozen projectonderwerp kritisch doorlichten

  • Studenten kunnen onder begeleiding een biologisch onderzoek uitvoeren

  • Studenten kunnen zelfstandig experimenten uitvoeren

  • Studenten kunnen hun onderzoeksresultaten (statistisch) analyseren en interpreteren

  • Studenten kunnen hun biologisch onderzoek ‘vertalen’ naar een heldere Powerpoint-presentatie

  • Studenten kunnen hun biologische onderzoek helder mondeling presenteren

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Tijdens een inleidend college wordt het project geïntroduceerd en worden tips gegeven voor het maken en houden van een heldere presentatie. Elk mini-onderzoek wordt inhoudelijk begeleid door een onderzoeker van Biologie. Er is een statistisch spreekuur.

Toetsing

Individuele beoordeling op basis van inzet en eindresultaat.

Blackboard

Onderwerpen en achtergrondmateriaal staan op Blackboard.

Literatuur

Gebruik van Holmes, Moody & Dine Research methods for the biosciences. Oxford UP. 2e editie.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard