Prospectus

nl en

Veldonderzoek Milieubiologie

Course
2016-2017

Toegangseisen

Minimaal één van de cursussen Milieubiologie (3 EC) of Ecologie en Milieu (6 EC) dient met goed gevolg te zijn afgelegd.

Contact

Coördinator: Dr. W.L.M. Tamis
Email: tamis@cml.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de eerste week schrijven de cursisten in groepjes een onderzoeksvoorstel op basis van een fictieve, maar actuele en realistische onderzoeksopdracht. In de weken daarna wordt dit onderzoek ook echt uitgevoerd, te beginnen met drie weken veldwerk in en rond Leiden. Veldgegevens worden systematisch verzamelen in het kader van de zelf vormgegeven onderzoeksopzet. Daarna wordt een week besteed aan het uitwerken en statistisch analyseren van de gegevens en de schriftelijke en mondelinge verslaglegging van de resultaten.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het leren zelfstandig milieubiologisch onderzoek op te zetten en uit te voeren

Eindtermen:

  • Het kunnen uitwerken van een onderzoeksplan voor milieubiologisch veldonderzoek, met aandacht voor ceteris paribus, storende en conditionerende variabelen etc.;

  • Het zelfstandig kunnen uitvoeren van milieubiologisch veldonderzoek, met alle verantwoordelijkheden voor terreinbeheerders, materiaal e.d. die erbij horen;

  • Het zelfstandig kunnen analyseren en publiceren van een verslag van het onderzoek

  • Het kunnen samenwerken in een groep, taakverdelingen, overleg, afspraken.

Rooster

Van 29 mei tot en met 30 juni 2017, het detailrooster wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Semi-zelfstandig veldonderzoek

Toetsing

Schriftelijk projectvoorstel en mondelinge en schriftelijke presentatie onderzoeksverslag

Blackboard

Detailinformatie wordt op Blackboard gepubliceerd.

Literatuur

Handleiding. Kosten: beperkte kosten voor handleiding (c. 5 €).

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden op Blackboard

Opmerkingen

Kosten: beperkte kosten voor handleiding (c. 5 €).