Prospectus

nl en

Student Assistentschap jaar 3

Course
2016-2017

Toegangseisen

Als je wilt assisteren dien je vóóraf goedkeuring te vragen van de examencommissie d.m.v. het indienen van een verzoekschrift in Usis. Nadat je verzoekschrift is goedgekeurd schrijf je je in Usis in voor het assisteren.

In je derde studiejaar kan voor de volgende vakken worden geassisteerd:

Basispracticum 1
Docent: Dr.ir. J. van den Brink
Periode: september-oktober
Studielast: 10 EC

Basispracticum 2
Docent: Dr.ir. J. van den Brink
Periode: oktober-december
Studielast: 10 EC

Zelfreflectieverslag Basispracticum
Docent: Dr.ir. J. van den Brink
Studielast: 4 EC

Biochemie
Docent: H.J.M. Linthorst
Periode: september-oktober
Studielast: 6 EC

Zoologie en Ontwikkelingsbiologie
Docent: Dr. A. Pavlina Haramis
Periode: september-oktober
Studielast: 6 EC

Ook voor onderstaande vakken kan worden geassisteerd. Hiervoor moet je, naast het indienen van een verzoekschrift in usis, van te voren contact opnemen met assistentopleiding@biology.leidenuniv.nl om te overleggen of je dit kunt combineren met je stage en onder welke voorwaarden:

Biodiversiteit Dier
Docent: M. Hooykaas MSc
Periode: Maart
Studielast: 6 EC

Biologie van het Organisme Dier
Docent: M. Hooykaas MSc
Periode: April
Studielast: 6 EC

Blackboard

Voor de uitgebreide beschrijving van assisteren, zie Blackboard > Opleiding Biologie > Bachelor yr 3 > Studentassistentschappen
De regels voor assistentschappen zijn geformuleerd in de Bijlage van de Regels en Richtlijnen van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.