Prospectus

nl en

Macroeconomics

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inleiding

 • Nationale Rekeningen

 • Economische Groei

 • Arbeidsmarkt

 • Budgetrestricties

 • Consumptie en Investeringen

 • Geldvraag en Geldaanbod

 • Macro-economisch evenwicht

 • Inflatie

 • Macro-economisch evenwicht met inflatie

 • Financiële markten

 • De wisselkoers

 • Vraagbeleid

 • Budgettair beleid en overheidsschuld

 • Aanbodbeleid

Leerdoelen

 • Theoretisch inzicht verkrijgen in de manier waarop (micro-)economische interacties tussen producenten, consumenten en de overheid leiden tot de macro-economische realiteit;

 • Empirische kennis vergaren van het functioneren van de economie op macro-economisch niveau (voor individuele landen en de wereld als geheel);

 • Analyse uitvoeren van de invloed van overheidspolitiek op de macro-economie.

Rooster

Het rooster is te vinden via de LIACS website

Zie voor het meest actuele rooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics

Onderwijsvorm

Drie keer per week hoorcolleges a 2 uur, waarvan 2 keer per week voorafgegaan wordt door werkcollege onder leiding van een student-assistent.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70 % van de practica (deze verplichting geldt niet voor studenten die reeds eerder een geldig – in OSIRIS geboekt – maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald).

 • Tussentoets met open vragen (20%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met meerkeuze vragen (80%)

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

Burda, M., and C. Wyplosz, Macroeconomics: a European text, 6th edition, Oxford University Press.

Aanmelden

Leiden:
Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Rotterdam:
Nieuwe eerstejaars hoeven zich niet aan te melden. Recidivisten melden zich hier aan.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie

Website

Macro Economie

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.