Prospectus

nl en

Scheikunde

Course
2016-2017

Beschrijving

De student verkrijgt een helder begrip van de structuur van atomen, de opbouw van het periodiek systeem en trends in chemische en fysische eigenschappen van atomen. Op basis hiervan kan de student uitleggen hoe chemische bindingen tot stand komen, welke ruimtelijke structuren moleculen aannemen en chemische eigenschappen van moleculen verklaren. De student raakt bekend met de energetische aspecten van moleculen en het maken en breken van bindingen. Daarnaast verwerft de student kennis over naamgeving en eigenschappen van elementaire (an)organische verbindingen om reacties te kunnen beschrijven en voorspellen.

Leerdoelen

  • Begrip van de structuur van atomen

  • Begrip opbouw van het periodiek systeem

  • Begrip trends in chemische en fysische eigenschappen van atomen.

  • Begrip chemische binding en op basis hiervan de ruimtelijke structuren moleculen bepalen.

  • Begrip van energetische aspecten van moleculen en het maken en breken van bindingen.

  • Kennis over naamgeving en eigenschappen van elementaire (an)organische verbindingen om reacties te kunnen beschrijven en voorspellen.

Literatuur

Dit boek is verplicht: Custom boek, welke uitsluitend via de Study Store wordt verkocht als pakket met een e-book versie en een licentie voor het gebruik van de connect website :
Chemistry 1 voor Universiteit Leiden (4rd Ed) , ISBN 9780077174828
Uitgever: McGraw-Hill.

Coordinator

Prof. dr. A. Kros

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges. Verplichte huiswerkopgaven via de connect website

Toetsing

Verplichte huiswerktoetsen via de connect website + schriftelijk tentamen. Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de huiswerktoetsen (30%) en het schriftelijk tentamen (70%)

Ingangseisen

Niet van toepassing