Prospectus

nl en

Thema Ontwerp en synthese

Course
2016-2017

Beschrijving

In dit thema waarin praktische en theoretische werkzaamheden elkaar afwisselen, komt het ontdekkings- en ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen uitgebreid aan bod. Drie aspecten komen met name aan de orde:

  • Target finding: eiwitten en hun functie, het selecteren van ‘drug targets’.

  • Lead finding: de natuur als inspiratiebron, synthese, ‘high-throughput screening’.

  • Lead optimization: (kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties, synthetische aspecten (‘ease of synthesis’), analyse van ligandbindingsplaatsen, ‘drug likeliness’.

Leerdoelen

Een kennismaking met het ontwerpstadium van nieuwe geneesmiddelen.

Literatuur

  • G.L. Patrick. An introduction to medicinal chemistry (5de editie). Uitgever: Oxford. ISBN: 0199697396.

Coordinator

Dhr. Dr. D. van der Es

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

College, werkcollege, practicum, studieopdrachten, computermodules
Aanwezigheid bij zowel het inleidingscollege vóór het practicum als gedurende het practicum is verplicht.

Toetsing

Verhouding van de deeltoetsen: schriftelijk tentamen (4 EC), practicum (2 EC) en portfolio (2 EC).
In overeenstemming met de per 1 september 2016 gewijzigde Regels & Richtlijnen gelden onderstaande voorwaarden voor het behalen van het vak:

  • De beoordeling van het schriftelijk tentamen dient minimaal 5,0 te bedragen.

  • De beoordeling voor het portfolio en het gewogen gemiddelde van alle practicumonderdelen dienen beide minimaal 6,0 te bedragen. Dit geldt voor alle studenten van wie hun portfolio na 1 september 2016 beoordeeld wordt. Voor studenten van wie hun portfolio vóór 1 september 2016 al beoordeeld is, geldt dat het cijfer voor het portfolio minimaal 5,0 moet bedragen. Indien deze studenten onverhoopt hun portfolio moeten herkansen na 1 september 2016, dan geldt de nieuwe eis van minimaal 6,0 voor het cijfer van het portfolio.

Ingangseisen

Aan het practicum mag niet eerder worden deelgenomen dan nadat het onderdeel Veiligheid binnen het vak Inleiding BFW met goed gevolg is afgelegd. De uitvoering van het praktisch werk van het onderdeel Farmacochemie is voorbehouden aan studenten die de aanvullende instructie ‘Veilig werken met Tritium’ hebben gevolgd. Studenten die het vak Stralingshygiëne met goed gevolg hebben afgelegd zijn hiervan vrijgesteld.