Prospectus

nl en

Numerieke Methoden 1 (TUD)

Course
2016-2017

Omschrijving

Numerieke wiskunde houdt zich bezig met methoden voor het getalsmatig, bij benadering oplossen van wiskundige problemen, die niet (gemakkelijk) exact kunnen worden opgelost. In dit college worden numerieke methoden behandeld voor het oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen, en een eenvoudige partiele differentiaalvergelijking (de instationaire warmtevergelijking). Voorts worden enkele numerieke methoden behandeld die ook buiten de context van differentiaalvergelijkingen kunnen worden gebruikt: interpolatie, numerieke integratie, en oplosmethoden voor niet-lineaire vergelijkingen.

Onderwijsvorm

Wekelijks twee uur hoorcollege en een middag instructie/practicum

Voorkennis

Analyse 1 en 2, Lineaire algebra 1 en 2

Literatuur

Numerical methods for ordinary differential equations van C. Vuik, F.J. Vermolen, M.B. van Gijzen en M.J. Vuik.
ISBN 9789065623737

Tentamen TUD

Huiswerkopgaven, programmeeropdracht en mondeling tentamen

Vakcode TUD

TW2060

Opmerking

Dit vak is verplicht voor studenten met enkele bachelor Wiskunde, maar een keuzevak voor studenten met dubbele bachelor Wiskunde met Natuurkunde, Sterrenkunde of Informatica.

Links

Blackboard TUD
Vakbeschrijving TUD