Prospectus

nl en

Praktische Sterrenkunde

Course
2016-2017

Toegangseis

VWO Wiskunde en Natuurkunde.

Beschrijving

Het practicum geeft oefening in het definiëren, analyseren en oplossen van een probleem en het maken van een duidelijk verslag. Het practicum bestaat uit meerdere opdrachten die eerst ‘klassikaal’ worden geïntroduceerd en die daarna ter plekke en thuis verder moeten worden uitgewerkt. Vaste onderdelen van Praktische Sterrenkunde zijn een bezoek aan het Planetarium van Artis in Amsterdam en het verrichten en uitwerken van waarnemingen met o.a. de moderne Gratama telescoop in de oost-koepel van de Oude Sterrewacht. De practicum opdrachten omvatten:

  • Foutenanalyse (normaalverdeling, Poisson ruis, combineren van fouten, kleinste kwadraten methode)

  • Afstandsbepaling (Cepheïden, afstandsmodulus, parallax)

  • Bepaling van de Hubble constante (supernovae Ia)

  • Massabepaling (ellipsbaan, omloopperiode)

  • Sterevolutie (kleur-magnitude diagram, isochronen)

Leerdoelen

  • het leren schrijven van een goed gestructureerd wetenschappelijk verslag;

  • het uitvoeren van een goede foutenanalyse;

  • het fitten van een model aan data;

  • het voorbereiden en uitvoeren van eenvoudige astronomische waarnemingen;

  • praktisch gebruik van de python programmeertaal.

Rooster

Zie BSc roosters.

Onderwijsvorm

Werkgroep.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van de verslagen van de proeven.
Als ‘onvoldoende’ beoordeelde verslagen kunnen worden aangevuld en nogmaals worden ingeleverd; deze worden beoordeeld met maximaal een 6.0.

Blackboard

Inschrijven via Blackboard is verplicht.
Voor toegang is een ULCN-account nodig. Meer informatie:

Literatuur

Achtergrondsteksten en instucties zijn beschikbaar via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.
Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier.
Voor geïnteresseerden in Aanschuif- en Contractonderwijs, zie deze website

Contact

Docent: Dhr Dr. M.R. Hogerheijde
Assistenten: David Doelman, Olivier Burggraaf, Alex van Vorstenbosch, Job van der Wardt

Opmerkingen

Naast de in het rooster geplande colleges is beschikbaarheid op vaste waarneemavonden in de periode februari-april essentieel. Afhankelijk van de weerscondities verrichten alle studenten in kleine groepen een of twee avonden waarnemingen in deze periode, tussen circa 17:30 en 21:30.