Prospectus

nl en

Algebra 2

Course
2016-2017

Omschrijving

De in het college Algebra 1 aangevangen studie van algebraïsche structuren wordt voortgezet. In dit college komen ringen en modulen aan bod. Deze spelen een centrale rol in de getaltheorie, in de algebraïsche meetkunde, en in meer toegepaste gebieden zoals coderingstheorie en cryptografie.
Behandeld worden: ringen, idealen, hoofdideaaldomeinen, symmetrische polynomen, meetkundige aspecten van ringen, modulen, tensorproducten, exactheid, Jordan-normaalvorm voor matrices.

Werkvorm

2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege

Tentaminering

Huiswerk en schriftelijk tentamen

Voorkennis

Algebra 1

Literatuur

Dictaat Algebra 2 van P. Stevenhagen (zie link naar syllabus hieronder)

Links

Syllabus