Prospectus

nl en

Orientation Computer Science & Biology

Course
2016-2017

Beschrijving

In dit vak krijg je een overzicht van de grensvlakken tussen informatica en biologie. Wat gebeurt er in de wetenschap, het bedrijfsleven en de maatschappij op het gebied van bioinformatica en genomics? We onderzoeken dit door middel van o.a. gastcolleges, excursies, en discussie over recente wetenschappelijke publicaties. Bovendien maak je kennis met enkele veelgebruikte bioinformatica-toepassingen.

Leerdoelen

-Het krijgen van een overzicht van de vakgebieden informatica, biologie en bioinformatica
-Het leren duiden van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op deze vakgebieden
-Bekend raken met basale bioinformatica

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Liacs website

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee