Prospectus

nl en

Chinese Literature: Proza & Film

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Diepgaande bestudering van Chinees literair proza door de eeuwen heen, ook met aandacht voor verband tussen proza en film. Nadere reflectie op definities, kernbegrippen en benaderingen, aan de hand van diverse voorbeelden uit China’s rijke literaire traditie, met aandacht voor Chinese cultuur-historische context én algemeen-disciplinaire kwesties uit de letterkunde en filmstudies. Traditie en moderniteit komen beide ruimschoots aan bod.

Leerdoelen

 • Grondige kennis van Chinees literair proza

 • Kennis van moderne Chinese films

 • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) literatuur en film

 • (Verdere) ontwikkeling van academische spreekvaardigheid (debat, referaat) en schrijfvaardigheid

Studielast

5 EC x 28 u = ca 140 uur in totaal

 • 12 × 2 contacturen = 24 uur

 • ca. 4 uur voorbereiding voor iedere bijeenkomst van 2 uur = ca. 50 uur

 • ca. 4 uur iedere tussentijdse schrijfopdracht = ca. 8 uur

 • ca. 14 uur voorbereiding referaat = ca. 14 uur

 • ca. 4 uur voor schrijven opzet werkstuk = 4 uur

 • ca. 40 uur voor schrijven werkstuk = ca. 40 uur

Rooster

Zie het collegerooster op de website van Chinastudies voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

 • Korte schrijfopdrachten, voor 20% van het eindcijfer

 • Referaat, voor 20% van het eindcijfer

 • Opzet werkstuk, voor 10% van het eindcijfer

 • Werkstuk, voor 50% van het eindcijfer

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende deelopdrachten. Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald.

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, beschikbaarstelling van syllabus, aanvullende course documents, enz.

Literatuur

 • Leesopdrachten via bibliotheek.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Anne Sytske Keijser.