Prospectus

nl en

Integrated Chinese III: advanced I

Course
2016-2017

Toegangseisen

 • BA2-college Modern Chinees II: lezen en schrijven

 • BA2-college Modern Chinees II: verstaan en spreken

Beschrijving

Dit college bouwt voort op detweedejaars colleges Modern Chinees. Het biedt verdere trainingen in de volgende vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Mandarijn.
Integrated Chinese III wordt op twee niveau’s aangeboden: intermediate en advanced. Studenten die een jaar in China/Taiwan hebben gestudeerd zijn verplicht het niveau advanced te volgen.

Rooster

Eerste semester, vier contacturen per week (een uur vocabulaire en grammatica, een uur oefening, een uur spreken en luisteren, een uur lezen en schrijven). Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • contacturen: 48

 • voorbereiding voor colleges: 66 uur

 • essays schrijven: 12 uur

 • voorbereiding presentaties: 4 uur

 • tentamen: 10 uur

Toetsing

 • Prestatie van het hele semester: 40% (waarvan opstellen 20%, spreekbeurt 10%, video-presentatie 10%)

 • Tentamen: 60% (waarvan luisteren& spreken 20%, lezen&schrijven 40%)

Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de semesteropdrachten en het slottentamen. Studenten met een onvoldoende op het slottentamen of een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde van opdrachten en slottentamen hebben recht op een herkansing.

Blackboard

Ja, Blackboard

Literatuur

 • The Routledge Advanced Chinese Multimedia Course: Crossing Cultural Boundaries
  By Kun-shan Carolyn Lee, Hsin-Hsin Liang, Liwei Jiao, Julian Wheatley
  ISBN: 978-0-415-84133-7
  Published by: Routledge

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Coördinator: Mw. drs. Y.Z. Zhang.