Prospectus

nl en

Beginning Chinese A for students ChES

Course
2016-2017

Dit college is uitsluitend toegankelijk voor studenten die de gehele minor Chinese Economy and Society (30 EC)volgen.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college biedt een degelijke basiscursus Mandarijn.

Leerdoelen

Tijdens deze cursus zullen de studenten een solide basis ontwikkelen in alle relevante vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Naast de nodige kennis van de grammatica, zal de student aan het einde van het tweede semester ruim 500 woorden kennen en ongeveer 400 karakters kunnen schrijven en herkennen. De student zal dan in staat zijn een eenvoudige conversatie te voeren over alledaagse onderwerpen.een eenvoudige conversatie te voeren over alledaags onderwerpen.

Studielast

5 EC x 28 u = ca. 140 in totaal

colleges bijwonen: 4 uur werkgroepen per week, 12 weken per semester (12 × 4 uur = 48 uur)
colleges voorbereiden: 4 uur voorbereiding per week (12 × 4 uur = 48 uur)
colleges uitwerken: 3 uur per week (12 × 3 uur = 36 uur)
voorbereiding tentamen: 1 × 8 uur = 8 uur

Rooster

Vier uur per week; zie het collegerooster voor de minor in de e-gids rechts onder “links” : maandag en vrijdag 15-17 uur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Overhoringen en dictees (20%),

  • slottentamen aan het einde van het semester (80%).

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen.

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, de syllabus, het weekoverzicht, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.

Literatuur

Verplicht

  • HSK met succes. Tekstboek 1, samengesteld door het Confucius Instituut van de Universiteit Leiden, Hongkong: Joint Publishing Co. 2015.

  • HSK met succes. Werkboek 1, samengesteld door het Confucius Instituut van de Universiteit Leiden, Hongkong: Joint Publishing Co. 2015.

De boeken zijn verkrijgbaar bij het Confucius Instituut Leiden.

Aanmelden

Dit college is uitsluitend toegankelijk voor studenten die de volledige minor Chinese Economy & Society volgen.

Daarnaast voor de werkgroep aanmelden via uSis.

Contact

Coördinator Anne Sytske Keijser.