Prospectus

nl en

Excursion Pleistocene

Course
2016-2017

Toelatingseis

Basiskennis van ecologie en aardwetenschappen. De BA2 vakken Bioarcheologie en Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland worden sterk aangeraden.

Beschrijving

Dit werkcollege concentreert zich rond een dagexcursie naar de Veluwe, met als onderwerp de relatie tussen het landschap, de flora en de archeologie.
Ter voorbereiding werken de studenten in groepen een onderwerp uit en presenteren dit voorafgaand aan de excursie aan de gehele groep.

Leerdoelen

 • Het kunnen toepassen van algemene archeologische kennis en meer specifiek de modules Ecologie en Kwartairgeologie in een gebied in Nederland;

 • In een groep een excursiepunt kunnen voorbereiden, presenteren en uitwerken in een verslag dat aan de facultaire richtlijnen voldoet.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • Instructiecollege (1 uur);

 • Presentaties (3 uur);

 • Excursie (8 uur);

 • ca. 100 pagina’s literatuur.

 • Werkstuk (ca. 1.800) woorden.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege;

 • Excursie.

Toetsvorm

 • Presentatie (50%);

 • Werkstuk (50%).

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

De literatuurlijst wordt door de studenten zelf samengesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.