Prospectus

nl en

Swahili 3

Course
2016-2017

Toegangseisen

Swahili 2 moet met succes zijn afgerond.

Beschrijving

In Swahili 3 wordt de verworven kennis van het Swahili gebruikt als middel om ons verder te verdiepen in een aantal thema’s zoals geschiedenis, cultuur, (orale) literatuur en mensenrechten. We zullen veel discussiëren over deze onderwerpen waarbij je bepaalde standpunten naar voren moet brengen.

Leerdoelen

Spreken : B1
Luisteren : B1
Lezen : B1
Schrijven : B1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Colleges en werkcolleges.

Studielast

Totaal: 140 uur (5 EC)
Volgen college: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur.
Literatuur en werkstuk : 114 uur

Toetsing

  • actieve participatie tijdens de colleges, deelname aan de discussies (20%)

  • schrijven en presentatie van een werkstuk (30%)

  • schriftelijk tentamen (50%)

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • We werken met portfolio’s

  • Aanvullende leerstof wordt tijdens de colleges uitgedeeld of wordt op Blackboard gezet

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. dr. T.I.D. Schipper