Prospectus

nl en

Fonologie 1

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen. Inschrijving voor de werkgroepen van dit vak gebeurt via de administratie. Eerstejaars Taalwetenschapstudenten worden automatisch ingeschreven voor werkgroepen. Andere studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Beschrijving

Fonologie gaat over eigenschappen van de klankstructuur van taal: klanken, lettergrepen, klemtoon. In dit college wordt ieder van deze eigenschappen geïntroduceerd en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit talen van wereld.
Iedere taal beschikt over een specifieke set van klanken, een klankinventaris, waarmee woorden worden gemaakt. De systematiek van klankinventarissen wordt duidelijk wanneer je de bouwstenen van klanken, kenmerken, bestudeert. We besteden in dit college veel aandacht aan kenmerken en hoe die de systematiek achter klankinventarissen en klankveranderingen kunnen verklaren. Een introductie in de lettergreeptheorie leert waarom klanken niet op een willekeurige manier gecombineerd kunnen worden tot woorden. Woorden bestaan uit klanken die in lettergrepen gegroepeerd zijn. Binnen een woord heeft één lettergreep de hoofdklemtoon. Zoals duidelijk gemaakt zal worden in het college, is ook klemtoon niet willekeurig maar regelgestuurd en verschilt de klemtoonstructuur op een systematische manier van taal tot taal.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in de grondbeginselen van:

 • Kenmerken en hun rol in fonologische processen en klankinventarissen

 • Lettergreepstructuur

 • Klemtoon

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur) en werkcollege (1 uur)

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Studiebegeleiding: 2 uur

 • Maken opdracht(en) : 20 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 48 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

 • take home-tentamen

Weging

midtermtentamen: 30%
take-home tentamen: 30%
eindtentamen: 40%

Herkansing

Herkansing is mogelijk voor alle toetsen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie

 • Informatie

Literatuur

Wordt ter beschikking gesteld

Aanmelden

Studenten dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens en hoorcolleges via uSis. Inschrijving voor de werkgroepen van dit vak gebeurt via de administratie. Eerstejaars Taalwetenschapstudenten worden automatisch ingeschreven voor werkgroepen. Andere studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Claartje Levelt

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk