Prospectus

nl en

Film Genres

Course
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Als je een ‘echte’ liefhebber van literatuur bent, zo stelde Stanley Cavell in de jaren zeventig in zijn studie A World Viewed, dan houd je bv van Henry James, Franz Kafka of Marguerite Duras, maar haal je je neus op voor boeketreeksen en andere pulp. Er is (of in ieder geval was) een duidelijke kloof tussen ‘hoge’ literatuur en lectuur. Bij muziek bestaat (of bestond) ook een scherp onderscheid tussen erkende muziek (van Bach tot The Beatles) enerzijds en sentimentele liederen, zoals smartlappen, anderzijds. Bij film, daarentegen, lag dat anders volgens Cavell. Je kunt pas een ‘echte’ filmliefhebber zijn die werk van Jean-Luc Godard, Claude Chabrol en Rainer Werner Fassbinder kan waarderen op voorwaarde dat je ook het werk van John Ford, Alfred Hitchcock, Douglas Sirk en Howard Hawks bewondert. Deze laatste groep regisseurs heeft zich gespecialiseerd in allerhande genres, die doorgaans onder de vlag van een Amerikaanse studio zijn gemaakt.
In dit college bespreken we aan de hand van diverse fragmenten en teksten de (cultuur)historische ontwikkeling van ‘klassieke’ filmgenres, zoals slapstick, musical, horror, western, film noir, etc. Tevens gaan we in op recentere manifestaties, zoals de actiefilm (m.n. jaren 80), de superheldenfilm en de mind-game film. We besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan de narratieve conventies van die genres, die nooit vastliggen, maar variabel zijn. Het zijn juist de mogelijkheden tot veranderlijkheid die nieuwe generaties regisseurs aangrijpen om een geheel eigen accent te plaatsen. Kennis van genre(conventie)s helpt ons om de herschrijvingen van Godard, van Fassbinder, van Von Trier, van Tarantino, van de Coen brothers op waarde te kunnen schatten.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de behandelde filmgenres

  • is de student in staat de behandelde genres historisch te situeren, zowel klassiek als meer contemporain

  • heeft de student kennis van en inzicht in zowel de voornaamste debatten over genres als de belangrijkste narratieve conventies van die genres

  • is de student in staat deze kennis in eigen woorden te reproduceren aan de hand van een aantal gestuurde vragen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Practica (Filmscreening): 13 uur

  • Zelfstudie: 97 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Schriftelijke tentamen (100%)
Herkansing: Schriftelijke tentamen (100%)

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

N.b.t.m.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor colleges, tentamens en papers aan te melden via uSis.
Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges.
Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dr. P.W.J. Verstraten.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats.
Studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap