Prospectus

nl en

Frans: Schriftelijke taalvaardigheid II (STV II)

Course
2016-2017

Toegangseisen

STV I

Beschrijving

Bij de colleges STVI en STVII ligt de nadruk op het correct aanleren van de Franse grammatica en het verwerven van vocabulaire. Dit college dient als basis voor het schrijven van teksten in correct Frans. Ter ondersteuning van de grammaticacolleges wordt gewerkt met recent vernieuwd materiaal voor computer ondersteund grammaticaonderwijs.

Voor studenten met een hoog ingangsniveau (B2 of hoger) bestaat de mogelijkheid de twee vakken in een semester te volgen (zie hieronder bij Opmerkingen

Leerdoelen

Aan het einde van STVI en STVII bereiken studenten een niveau B2 voor schriftelijke taalvaardigheid. Daarnaast verwerven ze een gedegen overzicht over de Franse grammatica en wordt met lastige onderdelen uitgebreid geoefend. De vakken zijn om die reden ook nuttig voor studenten die al een B2 niveau (of hoger) hebben. Tijdens colleges ligt de nadruk niet alleen op het correct toepassen van de grammatica, maar ook op het begrijpen en doorzien van grammaticale structuren

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-werkcollege, voertaal Frans.

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 28 uur

  • Zelfstudie: 107 uur

  • Toetsing: 5 uur

Toetsing

Tentamenrooster

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is EN voldaan wordt aan een aantal extra eisen m.b.t. deelcijfers. Mocht uit de berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de extra eisen worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

Tussentoetsen Vocabulaire 1 en Conjugaison
Tussentoetsen Vocabulaire 2
Tentamen Grammaire

Herkansing tussentoetsen Vocabulaire 1&2 (samen) en Conjugaison
Hertentamen

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

  • B. Dijkzeul, M. Dijkzeul, Grammaire Essentielle, Nijgh Versluys, Baarn 2e druk. ISBN: 978 90 4253302 8.

  • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

  • Informatie over een tweede vocabulairemethode volgt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. J.S. Doetjes

Opmerkingen

Voor studenten met een hoog ingangsniveau bestaat de mogelijkheid de vakken STVI en STVII beiden in het eerste semester af te ronden zodat het tweedejaars van STVIII in het tweede semester gevolgd kan worden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om het taalvaardigheidsprogramma in versneld tempo af te werken. Studenten worden geadviseerd over hun keuze aan de hand van een diagnostische toets aan het begin van het eerste semester en eventueel behaalde extra diploma’s (bijvoorbeeld DELF B2).