Prospectus

nl en

Frans: Mondelinge taalvaardigheid II (MTVII)

Course
2016-2017

Toegangseisen

MTVI

Beschrijving

Het college bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grammaire et vocabulaire (Outils)

 • Luister- en spreekvaardigheid (Oral)

 • Logigram (verplicht in zelfstudie)

Leerdoelen

 • Luistervaardigheid: B2

 • Spreekvaardigheid: B2

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 28 uur

 • Zelfstudie: 108 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Luistervaardigheid

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (Compréhension orale)

 • Schriftelijke weergave van nieuwsbericht (Transcription)

Spreekvaardigheid

 • Mondeling tentamen: beantwoorden van open vragen (Expression orale)
  N.B.: 30% van het eindcijfer wordt bepaald op grond van het ‘contrôle continu’ (d.w.z.: actieve participatie, tijdige inlevering van transcripties en voorbereiding) en 2 ‘examens blancs’

Tentamens en weging MTVII
Mei/juni:
a) Spreekvaardigheidstoets (factor 3);
b) MC luistertoets (factor 2);
c) Transcriptie (factor 1).

Compensatie: van de drie deelcijfers van het eindtentamen (luistervaardigheid, transcriptie en spreekvaardigheid) mag er één tussen de 5 en de 5,9 zijn. De andere twee deelcijfers moeten groter of gelijk aan 6 zijn.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • J.F. Matter, Uitgesproken Frans. Te bestellen als syllabus via printing on demand
  de Dominique Abry et Marie-Laure Chalaron: 350 exercices de phonétique (cd’s niet aanschaffen).
  Uitgever: Hachette (1994), serie ‘Exerçons-nous Langue’ : Français; ISBN-10: 2010205502 ISBN-13: 978-2010205507

 • Mots actuels mis en contexte, Intertaal 43007 ISBN: 978-905451478-7

 • Laurence Duboys Fresneys, Atlas des français d’aujourd’‘hui, Autrement, Collection Atlas Monde, 2006

 • Contexte Frans – Woordenschat met oefeningen ,ISBN: 9789460300172

 • Syllabus MTV1

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. A.J.M. Mansour-Maslin