Prospectus

nl en

Romaanse taalkunde

Course
2016-2017

Toegangseisen

Erfenis van Trajanus, Inleiding taalwetenschap, of vergelijkbaar college inleiding taalkunde.

Beschrijving

Het college biedt een viertal jaarlijks wisselende topics uit de taalkunde van de Romaanse talen. Deze topics beslaan zowel synchrone als diachronie aspecten van vergelijkend taalkundig onderzoek over de Romaanse talen op het gebied van de fonologie, de morfologie, de syntaxis en de semantiek. Tijdens het college wordt van de studenten een actieve inbreng verwacht.

Leerdoelen

  • De student heeft inzicht in de wetenschappelijke argumenten en discussies die gevoerd zijn romdom welomschreven problemen van de Romaanse taalkunde.

  • De student is in staat deze argumenten en taalkundige redeneringen te reproduceren en kritisch met elkaar te vergelijken.

  • De student heeft op secundaire wijze kennis verworven over de wetenschappelijke basisliteratuur rondom deze taalkundige problemen.

Rooster

Italiaans: Collegerooster
Frans: Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 28 uur

  • Zelfstudie: 108 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Italiaans: Tentamenrooster
Frans: Tentamenrooster

Twee schriftelijke deeltentamens met gesloten/open vragen (50%+50%)

Herkansing

Schriftelijk tentamen met gesloten/open vragen (100%)

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Syllabus via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck