Prospectus

nl en

French Culture I: Histoire et culture

Course
2016-2017

Toegangseisen

Beschrijving

Inleidend college over belangrijke historische gebeurtenissen in de periode 1789-1968. Tevens wordt aandacht besteed aan maatschappelijke en culturele verschijnselen die voor het Frankrijk van de 19de en 20ste eeuw kenmerkend zijn.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over en inzicht in het Frankrijk van de 19de en 20ste eeuw. Dit college beoogt ook de literaire werken die bij de literatuurcolleges bestudeerd worden in een bredere historische, sociale en culturele context te plaatsen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 42 uur

  • Zelfstudie: 94 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Twee deeltoetsen (2 × 50%).

Herkansing

Een toets (100%)

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Aan te schaffen : Gérard Labrune & Philippe Toutain, L’histoire de France, Paris (Nathan), 2007 (of latere editie). ISBN : 978-2-09-160429-9

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Drs. A.J.M. Mansour-Maslin