Prospectus

nl en

Vrije keuzeruimte (Invulling tweede semester Franse taal en cultuur )

Course
2016-2017

Mogelijkheden tot invulling van de keuzeruimte

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma heeft de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 ec; binnen de opleiding Frans is daarvoor 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester van het 3e jaar beschikbaar.

Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de vigerende facultaire en universitaire eisen en normen.

De student wordt aangeraden in een vroeg stadium contact op te nemen met de studiecoördinator en de keuze aan haar voor te leggen om dan vervolgens melding te maken van en goedkeuring te vragen voor de gekozen invulling van de vrije keuzeruimte bij de examencommissie middels het daarvoor bestemde formulier.

De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie.
Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examen-commissie zich op de samenhang en het niveau van het gekozen pakket.