Prospectus

nl en

Traduzione italiano-olandese (Corso monografico)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Doel van dit college is de student vertrouwd te maken met de praktijk van de literaire vertaling, en met een aantal belangrijke vertaalstrategieën die daarbij kunnen worden toegepast. Om dit doel te bereiken, wordt allereerst een aantal literaire Italiaanse teksten naar het Nederlands vertaald. Verder worden enige bestaande vertalingen van ervaren vertalers geanalyseerd. En ten slotte wordt ook gericht gewerkt aan de verrijking van de Italiaanse woordenschat.

Leerdoelen

Zie de beschrijving van de cursus.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Opdrachten tijdens college en schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt nader opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. P.A.W. van Heck

Opmerkingen

-