Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Indo-European phonology

Course
2016-2017

Toegangseisen

Taal & cultuur van de Indo-Europeanen gehaald.

Beschrijving

Waarom heeft Latijn actus een lange a, maar aptus een korte? Wanneer werd de ruki-regel gefonologiseerd? Hoe werden de laryngalen uitgesproken, en met welke argumenten kunnen we daar iets over zeggen? Dit vak, dat een tweeluik vormt met Indo-Europese morfologie, geeft een verdieping van de in het eerste jaar geleerde klankontwikkelingen tussen het Proto-Indo-Europees en de verschillende dochtertalen. Aan het eind van het semester wordt ook stilgestaan bij het Indo-Europese accent, en in het bijzonder de Balto-Slavische accentontwikkelingen.

Leerdoelen

Kennis van de klankontwikkelingen tussen het Proto-Indo-Europees en de dochtertalen.
Kennis van en inzicht in onder meer de volgende klankwetten: Brugmann, Bartholomae, Lachmann, Winter, Grimm, Verner, Kluge, Grassmann, ruki-regel, Sievers, Osthoff.
Inzicht in de argumenten voor de mogelijke fonetische interpretaties van gereconstrueerde PIE fonemen.
Vaardigheid in het reconstrueren van proto-vormen vanuit gegeven cognaten in de dochtertalen.
Vaardigheid in het toepassen van de klankwetten op een gereconstrueerde vorm.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studiebelasting

5 EC = 140 uur, waarvan 28 uur college, 70 uur voorbereiden college, 42 uur voorbereiden tentamen.
Geen tussentijdse toets.

Toetsing

schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

R. Beekes, Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Second edition, revised and corrected by M. de Vaan. Benjamins, 2011. (NB: de eerste druk van dit boek uit 1995 is onbruikbaar tijdens dit college!)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, “mw. E.A. van Dijk” mailto:stucotw@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Guus Kroonen

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk