Prospectus

nl en

Theories of Film, Theater and Media

Course
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Wat is “kijkplezier”? Waarom zijn er over de hele wereld mensen bereid om geld neer te leggen om zo’n twee uur lang in een donkere zaal op een (vaak) oncomfortabele stoel te zitten om naar een theatervoorstelling of een filmvertoning te kijken? Waarom raken bepaalde films en toneelstukken ons – terwijl journaalbeelden ons lijken af te stompen? Wat zegt de populariteit van een bepaald theater- of filmgenre ons over de samenleving? Waarin verschilt het kijken van een film in de bioscoop met het zien van een film op tv? Of een film in het museum? Wat bedoelen we als we onze huidige maatschappij een mediamaatschappij noemen, waarin politieke doorbraken “facebook-revoluties” worden genoemd?
In een reeks hoorcolleges bespreken we een aantal klassieke theoretische essays over theater, film en (nieuwe) media die zich onder andere met dergelijke vragen bezighouden. De nadruk ligt daarbij op het lezen en begrijpen van originele klassieke essays van onder andere Munsterberg, Bazin, Braudy, Bruno, Ellis, Doane, Krauss, Renov, Manovitch, Krauss, Auslander, Elcott, en Ryan. Speciale aandacht zal uitgaan naar essays die film, theater en nieuwe media op een vergelijkende manier analyseren, en die verbanden leggen met andere kunstvormen, zoals de architectuur, schilderkunst, performance.

Leerdoelen

Bij afronding van de cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste stromingen, opvattingen en concepten binnen de theater-, film- en mediatheorie;

  • is de student in staat om zelfstandig theater- , film- en mediatheoretische teksten te lezen;

  • is de student in staat theater en film vanuit een mediavergelijkend perspectief te begrijpen en te duiden;

  • is de student in staat deze stromingen, opvattingen en concepten kritisch onderling te vergelijken en/of in eigen woorden toe te lichten, al dan niet aan de hand van een voorbeeld of casus.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast: 280 uur
Colleges: 26 uur
Te bestuderen teksten: 200 uur
Voorbereiden en maken van tentamen: 54 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%)
Herkansing: Schriftelijk tentamen (100%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op Blackboard.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor colleges, tentamens en papers aan te melden via uSis.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier vinden.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent dhr. Dr. E.C.H. de Bruyn.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats.
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap