Prospectus

nl en

Keuzeruimte (Duits)

Course
2017-2018

In het tweede jaar vult de student Duits 15 ECTS per semester met een keuzepakket/minor.
Zie voor de invulling hiervan de e-Studiegids onder Minoren.
Wie geen van de daar aangeboden minoren in zijn geheel (dus voor 30 ects) gaat volgen, maar op individuele basis zijn bijvakruimte invult, dient dit programma vooraf voor te leggen aan de examencommissie van de opleiding Duits taal en cultuur, t.a.v. Annet Wapenaar MA, studieadviseur. In elk geval één onderdeel dient het 300-niveau te hebben.