Prospectus

nl en

Highlights from Greek Literature 1 and 2

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor studenten die de cursus “Grieks voor iedereen” in het eerste semester met succes hebben afgerond. Daarnaast is deze cursus ook geschikt voor studenten met eindexamen Grieks die hun kennis van het Grieks willen opfrissen en uitbreiden.

Beschrijving

In deze cursus, die goed aansluit bij de cursus “Grieks voor iedereen” in het eerste semester, lezen we een aantal hoogtepunten uit de Griekse literatuur, deels in het origineel en deels in vertaling. Daarnaast besteden we aandacht aan aspecten van de Griekse taal, waarbij wordt ingegaan op enkele fundamentele verschillen tussen het Griekse en het Nederlandse taalsysteem. Daarbij leert de student om kritisch om te gaan met tweetalige edities, woordenboeken en de belangrijkste (digitale) naslagwerken en databases. Ook is er aandacht voor het lezen van Griekse inscripties.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus is de student in staat om, met behulp van een woordenboek en andere hulpmiddelen, eenvoudige Griekse teksten te vertalen. De student heeft inzicht in de verschillen tussen de taalsystemen van het Nederlands en het Grieks.
Daarnaast heeft hij/zij een elementair overzicht van de klassiek-Griekse literatuurgeschiedenis.

Rooster

Zie roosterpagina “Griekse en Latijnse taal en cultuur”: http://www.hum.leidenuniv.nl/gltc/roosters/collegeroosters.html.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt per blok 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • Colleges: 14 × 2 = 28 uur;

  • Collegevoorbereiding: 13 X 4 = 52 uur;

  • Zelfstudie: 40 uur;

  • Tentamenvoorbereiding: 20 uur.

Toetsing

Elk blok wordt afgesloten met een tentamen dat uit twee deeltoetsen bestaat:
Deeltoets 1 (tijdens college): vertaling gelezen stof met grammaticale en inhoudelijke vragen (40%)
Deeltoets 2 (tentamenperiode): vertaling gelezen stof met grammaticale en inhoudelijke vragen (60%)

Weging

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen zo nodig separaat worden herkanst.

Blackboard

Enig aanvullend studiemateriaal (oefeningen, grammaticaoverzicht) wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Trudeke Mekking en Hans Oranje: Mouseion. Cursus Grieks voor beginners, Amsterdam: VU University Press 2008, ISBN 9789086592302.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker