Prospectus

nl en

Reading List Greek

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3) en kan gevolgd worden nadat het vak Griekse literatuurgeschiedenis en pensum is afgerond.

Studenten kiezen ofwel het pensum Grieks ofwel het pensum Latijn.

Beschrijving

Het pensum Grieks bevat de volgende onderdelen:

 • lectuur in vertaling van Aeschylus’ Agamemnon (bijv. de vertaling van Koolschijn);

 • Thucydides 2.1-8, 2.47-54 en 2.59-65 (waarvan de eerste twee passages in het Grieks en de laatste in vertaling) met commentaar van Rusten (Cambridge 1989). Gebruik van Classen-Steup, Gomme en Hornblower wordt aanbevolen;

 • zelfstandige lectuur van Aristophanes Kikkers (met de commentaar van Sommerstein; incidenteel gebruik van Dover wordt aanbevolen);

 • zelfstandige lectuur van één van de volgende tragedies:

  • Euripides, Hippolytos (met de commentaar van Halleran; incidenteel gebruik van Barrett wordt aanbevolen);
  • Euripides, Troades (met de commentaar van Lee);
  • Euripides, Medea (met de commentaar van Mossman) [voor studenten Grieks taalverwerving A, jaar 2012-2013];
  • Sophocles, Ajax (met de commentaar van Finglass);
  • Sophocles, Oedipus Rex (met de commentaar van Dawe) (bij Sophocles, met name bij de Oedipous Rex, wordt incidenteel gebruik van Jebb aanbevolen).

In de Griekse lectuur van het bachelorprogramma moeten zowel Sophocles als Euripides vertegenwoordigd zijn.
Als de lectuur van één van de hier aangeboden tragedies deel uitmaakte van het bachelorprogramma (bijvoorbeeld tragedieblok BA1, Griekse Literatuurgeschiedenis & pensum/SRL Grieks, werkcollege BA3, keuzevak) mag dat stuk niet voor het BA3 pensum gelezen worden. Studenten die één van de tragedies als eindexamenonderwerp hadden, mogen dat stuk niet voor het pensum kiezen. Bij onhelderheid of aarzeling: overleg met de docent.

Leerdoelen

De student moet in staat zijn met behulp van de gangbare hulpmiddelen genoemde teksten zelfstandig te lezen en te interpreteren.

Rooster

Dit college heeft geen reguliere bijeenkomsten.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:
voorbereiding lectuur: 140 uur.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen stof en vragen over de gelezen teksten (zowel m.b.t. het Grieks als interpretatievragen).

 • Er zijn geen tussentoetsen. Het tentamen is alleen schriftelijk en in zijn geheel af te leggen.

Weging

Schriftelijk tentamen bepaalt het eindcijfer volledig.

Herkansing

Het pensum kent per jaar drie toetsmomenten. Studenten die nominaal studeren maken het tentamen in januari.
Voor data zie tentamenroosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Blackboard

Bij dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Aristophanes, Frogs. Edited with Translation and Notes by Alan H. Sommerstein, Warminster 1996;

 • Aristophanes, Frogs. Edited with Introduction and Commentary by Kenneth Dover, Oxford 1993;

 • Euripides. Hippolytos. Edited with Introduction and Commentary by W.S. Barrett, Oxford 1964;

 • Euripides. Hippolytus. Edited with Translation and Notes by M.R. Halleran, Warminster 1995;

 • Sophocles, Oedipous Rex. Revised Edition, edited by R.D. Dawe, Cambridge University Press, 2006;

 • Sophocles. The Plays and Fragments with critical Notes, Commentary and Translation in English Prose by Sir Richard C. Jebb, I The Oedipous Tyrannus, Cambridge 1914; VII The Ajax, Cambridge 1896 [de commentaren van Jebb zijn herdrukt in Amsterdam 1966 en 1971, én door de Bristol Classical Press in 2004 met een ‘General Introduction’ van P.E. Easterling en een op de Ajax resp. Oedipus Rex toegespitste inleiding van Jeffrey Peter Wilson resp. Jeffrey Rusten];

 • Aischylos, Het verhaal van Orestes. Agamemnon, Dodenoffer, Goede Geesten. Vertaald door Gerard Koolschijn, Amsterdam 1995;

 • Thucydides, The Peloponnesian War, Book II, ed. J.S. Rusten, Cambridge,1989;

 • Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, Ambo/ Athenaeum- Polak & Van Gennep, Amsterdam 1986;

 • Euripides, Troades. Edited with Introduction and Commentary by K.H. Lee, Basingstoke 1976 (Paperback Bristol 1997);

 • Euripides, Medea. Introduction, Translation and Commentary by Judith Mossman, Warminster 2011;

 • Sophocles, Ajax. Edited with Introduction, Translation, and Commentary by P.J. Finglass, Cambridge 2011 (Paperback 2015).

Aanmelden

Inschrijven voor het tentamen via uSis is verplicht.

Contact

Mw. Dr. M. van Raalte

Opmerkingen

Beide talen – Grieks en Latijn – moeten in je BA3 programma vertegenwoordigd zijn met ten minste 5 EC. Houd hier dus rekening mee bij de keuze voor het BA3 pensum en de bachelor werkcolleges en het bachelorwerkstuk. Wanneer je bij één van de talen een werkcollege volgt, bijvoorbeeld bij Latijn, en het onderwerp van je bachelorwerkstuk tevens over Latijn gaat, dien je het pensum Grieks te lezen (en vice versa). Indien bij beide talen een werkcollege gevolgd wordt mag je kiezen of je het pensum bij Grieks of Latijn leest.