Prospectus

nl en

Introduction Greek Papyrology

Course
2016-2017

Toegangseisen

Kennis van het Grieks op eindexamenniveau.

Beschrijving

Aan de hand van Griekse teksten die op papyrus waren geschreven, maakt men kennis met de gevarieerde inhoud en de specifieke taal van de papyri en met de Grieks-Romeinse wereld waaruit zij voortkomen. Tijdens het lezen van vooral documentaire, maar ook enkele literaire, teksten wordt het gebruik van papyri als bron voor filologisch en oud-historisch onderzoek onderzocht. De studenten leren daarbij omgaan met het apparaat van de papyrologie.

Leerdoelen

De student is bekend met:

  • de inhoud van Griekse papyri uit verschillende periodes, en met hun betekenis voor de Griekse filologie en de oude geschiedenis;

  • met de taaleigenaardigheden van de Griekse papyri;

  • met de geschiedenis van Grieks-Romeins Egypte en met het apparaat papyrologie.

De student is in staat een gepubliceerde papyrus vanuit zijn editie te interpreteren.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • deelname aan colleges: 28 uur;

  • voorbereiding colleges: 32 uur;

  • schriftelijke opdrachten: 80 uur.

Toetsing

  • Actieve deelname aan de colleges (50%; er geldt een aanwezigheidsplicht);

  • zes tijdig ingeleverde schriftelijke opdrachten (50%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Schriftelijke opdracht gevolgd door mondeling tentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

  • P.W. Pestman, The New Papyrological Primer. Second Edition, Revised. (Brill, Leiden etc., 1994) [De editie van 1990 is ook toegestaan.]

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mw. Dr. F.A.J. (Cisca) Hoogendijk