Prospectus

nl en

Greek Paleography 2

Course
2016-2017

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten die de cursussen Inleiding Griekse Papyrologie èn Paleografie van de Griekse papyri 1 gevolgd hebben.

Beschrijving

Studenten ontcijferen in gedeeltelijke samenwerking teksten van originele ongepubliceerde papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en wordt onderwezen in het uitgave-klaar maken van een Griekse papyrus.

Leerdoelen

De student kan:

  • zelfstandig Griekse papyri ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie;

  • handschriften bij benadering dateren;

  • de ontcijferde tekst presenteren volgens de regels van de papyrologische editietechniek.

  • Leerlijnenoverzicht

Rooster

Zie roosters Colleges voor keuzevakstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • bijwonen colleges: 28 uur;

  • voorbereiden colleges: 56 uur;

  • schriftelijke opdrachten: 56 uur.

Toetsing

Beoordeling van participatie (40%; er geldt een aanwezigheidsplicht), presentatie van de ‘eigen’ teksten (30%) en van tijdig ingeleverde papers (30%; er wordt een schriftelijke ‘editie’ van de tekst(en) als paper ingediend).

Herkansing
Schriftelijke opdracht gevolgd door mondeling tentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

Opgave door docent

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dr. F.A.J. Hoogendijk