Prospectus

nl en

Extra college Antieke Metriek

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1), maar staat open (en is interessant) voor studenten uit alle jaren van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Beschrijving

Wanneer we antieke teksten lezen gaan we dikwijls ervan uit dat het belangrijkste aspect de betekenis van de geschreven woorden is. We vergeten erbij dat bij het waarnemen en begrijpen van een tekst ook het ritme en de muzikale elementen een centrale rol speelde. Zo werden in Plautus’ blijspelen bijvoorbeeld bijna 60% van de tekst gezongen.
Met name in de poëzie heeft de metrische vormgeving vaak een belangrijke semantische waarde. Welke associaties waren verbonden met een hexameter? Welk effect hadden iambische of trochaische metra op de toehoorders van een tragedie? En in hoeverre kon het gebruik van een sapphische ode een wezenlijk onderdeel van een romeins gedicht uitmaken?

Leerdoelen

Verbreding van de stof voor studenten uit de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur die meer aankunnen dan het reguliere programma te bieden heeft.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor-/ en werkcollege

Studielast

Aan dit college zijn geen studiepunten verbonden. Er zijn in totaal 20 contacturen.

Toetsing

Niet van toepassing. Dit is een facultatief college.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De teksten zullen op college beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Alle colleges zijn toegankelijk voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur uit bachelorjaren 1, 2 en 3.

Contact

Mw. Prof. dr. A.B. (Antje) Wessels