Prospectus

nl en

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700

Course
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd voltrok zich een aantal fundamentele transformaties in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en dr drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. Cultuurwetenschappers hebben altijd beklemtoond dat die ontwikkelingen met elkaar waren verknoopt, maar zijn wel steeds van gedachten veranderd over de manier waarop ze met elkaar in verband moeten worden gebracht. In dit college kijken we aan de hand van vijf studies over culturele verandering hoe wetenschappers daarbij te werk zijn gegaan. Het college biedt daarmee tegelijkertijd inzicht in een aantal ‘klassieke’boeken uit de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
Specifieke weekindeling wordt nader bekend gemaakt.

Leerdoelen

  • Kennis van wetenschappelijke discussies over transmissie en transformatie van cultuur in Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

  • Kennismaking met een aantal klassieke werken over de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Rooster

Maandag 18.45-20.30

Onderwijsvorm

Gemengd hoor- en werkcollege: er is aanwezigheidsplicht

Studielast

140 uur= 5 EC
26 uur college
124 literatuurstudie en vijf deelopdrachten

Toetsing

vijf deelopdrachten.
De boeken zullen in de UB apart worden gezet maar het verdient aanbeveling ze aan te schaffen. Boekhandel Van Stockum in de Breestraat zal exemplaren in voorraad hebben.
We vragen studenten om ieder boek te lezen voorafgaand aan de colleges waarin het wordt behandeld. Ze krijgen daarbij een deelopdracht als leidraad. Deelopdrachten bestaan uit een aantal vragen, die in maximaal 1200 woorden totaal kunnen worden beantwoord. De deelopdrachten voor het hele semester worden op Blackboard gepost. Studenten leveren de opdracht in ten laatste op dag voor het tweede college over het betreffende boek.
Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de deelopdrachten.
Bij een onvoldoende (5,49 of lager) mag de student de weekopdracht met het laagste cijfer overdoen

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Bij de cursuscoördinator, mw. Dr. S.T.M. de Beer

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor studenten die de minor Europa in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd volgen.