Prospectus

nl en

Antropologie en religie

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Dit college staat alleen open voor studenten Religiewetenschappen.

Beschrijving

In deze cursus worden aan de hand van capita selecta onder andere uit James S. Bielo, Anthropology of Religion: The Basics en Michael Lambek (ed.), A Reader in the Anthropology of Religion, belangrijke vraagstukken uit de antropologie van de religie behandeld. Uitgangspunt is dat religie iets is wat mensen doen. De antropologie van religie richt zich daarbij op de concrete manieren waarop mensen vorm geven aan religie: door rituelen, teksten, objecten, beeld, geluid en lichaam. En wat is de rol van macht en gender in deze concrete verschijningsvormen van religie?

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om: theoretische en methodische vraagstukken verbonden met antropologisch onderzoek te herkennen en benoemen; aan de hand van concrete voorbeelden te illustreren hoe onderzoekers met deze vraagstukken zijn omgegaan; deze benaderingen kritisch te beoordelen; en de verworven kennis te synthetiseren door het maken van een overzichtsschema van het vakgebied.

Rooster

Zie roosterpagina Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 13 × 2 uur = 26 uur

  • Bestuderen literatuur (460 bladzijden, 7 bladzijden per uur): 66 uur

  • Maken opdracht(en): 12 opdrachten x 4 uur = 48 uur

Toetsing

12 opdrachten over de gelezen literatuur.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de 12 deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen bestaande uit essayvragen. Het cijfer voor dit schriftelijk tentamen vervangt alle eerder behaalde deelcijfers voor de opdrachten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor::

  • Aankondigingen

  • Publiceren van cursusprogramma en powerpoint

Literatuur

  • James S. Bielo. Anthropology of Religion: The Basics. Abingdon and New York: Routledge, 2015.

  • De verdere te bestuderen literatuur per bijeenkomst wordt bekendgemaakt tijdens het eerste college.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

N.M. Dessing