Prospectus

nl en

Internationaal Recht

Course
2016-2017

Omschrijving

Inhoud: Het internationale recht reguleert het handelen van staten en andere actoren in de internationale samenleving. Daarmee is het een belangrijke normatieve en institutionele factor in de internationale betrekkingen. Door middel van verdragen kunnen staten bijvoorbeeld economische of politieke samenwerking aangaan of internationale organisaties oprichten. Of het nu gaat om kwesties van oorlog en vrede, handel, het internationale scheepsverkeer, mensenrechten, het milieu, of het gebruik van de ruimte: over tal van onderwerpen zijn er internationale juridische afspraken gemaakt.

In deze cursus wordt een inleidend overzicht gegeven van het internationale recht. Daarbij wordt ook de vraag gesteld naar de relatie tussen het internationaal recht en de internationale politiek. In hoeverre vormt de internationale politiek het internationale recht en andersom? In welke mate kan het internationale recht gezien worden als ‘wereldrecht’, in de zin van een stelsel van beginselen, regels en instituties die het algemene belang van de internationale gemeenschap behartigt?

Leerdoelen:
1. Het verschaffen van een inleidend overzicht van het internationaal recht, met daarbij de vraag naar de relatie tussen het internationaal recht en de internationale politiek.
2. Het aanbrengen en leren toepassen van de essentiële basisconcepten, onder meer aan de hand van concrete casussen.

Onderwijsvormen

Zeven hoorcolleges van twee uur en zeven responsiecolleges van twee uur.

Week 1: Geschiedenis, aard en bronnen van het internationaal publiekrecht
Week 2: Internationale rechtssubjecten en mensenrechten
Week 3: Jurisdictie en immuniteiten
Week 4: Internationaal humanitair recht en internationaal strafrecht
Week 5: Internationale organisaties; internationaal economisch recht en duurzame ontwikkeling
Week 6: Staatsaansprakelijkheid en internationale geschillenbeslechting
Week 7: Internationale vrede en veiligheid

(volgorde kan nog aangepast worden – bekendmaking via Blackboard)

Studiematerialen

  • Elementair Internationaal Recht / Elementary International Law 2015 (T.M.C. Asser Press, Den Haag 2015)

  • N.J. Schrijver, Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding (Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2014).

Bijkomende studiematerialen zullen via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en open vragen.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 21 maart 2017, 09.00-12.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 30 mei 2017, 09.00-12.00 uur in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

Contact

Mw. Dr. S.F. van den Driest, s.f.van.den.driest@law.leidenuniv.nl