Prospectus

nl en

Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Kennis over en inzicht in kernbegrippen en benaderingen aangaande ontwikkelingsvraagstukken en ontwikkelingsbeleid in nationaal en internationaal verband.
Doel 2: Oordeelsvorming en toepassing van begrippen en benaderingen op ontwikkelingsvraagstukken en beleid.
Inhoud: Ontwikkelingsvraagstukken staan hoog op de internationale agenda. Maar wat is ontwikkeling en hoe kan dit worden bereikt? Dit vak biedt een overzicht van debatten over het concept ontwikkeling, ontwikkelingstheorieën en ontwikkelingsbeleid. Er wordt aandacht besteed aan kernthema’s in ontwikkeling, zoals de gevolgen van globalisering voor ontwikkelingslanden, de relatie tussen ontwikkeling en democratie en de ‘good governance’ agenda. Het vak biedt eveneens een kennismaking met verschillende benaderingen in ontwikkelingssamenwerking en het debat over de effectiviteit van hulp.

Onderwijsvormen

Hoorcollege en werkgroepen

Studiematerialen

A. Greig et al 2007. Challenging Global Inequality: Development theory and practice in the 21st century. Pallgrave Macmillan, Basingstoke and New York

Toetsing

Schriftelijk tentamen: 80 %
Participatie in de werkgroepen: 20 %

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 28 oktober 2016, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 12 januari 2017, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

NB: Het rooster wijkt op de volgende data af van de standaardtijden:

  • Dinsdag 13 september vindt het college plaats van 10.30 - 12.30, in de Burumazaal, gebouw 3 van het LUMC; Hippocratespad 21.

  • Dinsdag 20 september vindt het college plaats van 09.00-11.00, in de Hogeschool Leiden, zaal G1.023; Zernikedreef 11.

  • Dinsdag 27 september vindt het college plaats van 09.00-11.00, in de Hogeschool Leiden, zaal G0.038.

  • Dinsdag 4 oktober vindt het college plaats van 13.00-15.00 in het PDLC, zaal SC01

  • Dinsdag 11 oktober vindt het college plaats van 11.00-13.00 in het Gorleaus, zaal 01

  • Dinsdag 18 oktober vindt het college plaats van 11.00-13.00 in het Gorleaus, zaal 02