Prospectus

nl en

Publieke Opinie en Buitenlands Beleid

Course
2016-2017

Omschrijving

Doel: 1. Een overzicht bieden van enkele belangrijke thema’s, debatten en uitdagingen in het bestuderen van publieke opinie in binnen- en buitenland.
Doel: 2. Het ontwikkelen van analytisch vermogen en het oefenen van schrijf-, presentatie-, debat- en discussievaardigheden.
Inhoud: Introductie op het onderzoek naar publieke opinie, met een accent op de publieke opinie over buitenlands beleid. Allereerst zal aandacht worden besteed aan publieke opinie vanuit conceptueel en historisch perspectief. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de interactie tussen politici en publieke opinie binnen het besluitvormingsproces waarin buitenlands beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd. De vraag is in hoeverre het publiek een opinie heeft over bepaalde beleidsthema’s en in hoeverre die opinie invloed heeft op de totstandkoming van en wijziging in buitenlands beleid.

De voorgeschreven literatuur geeft een beperkte selectie van bevindingen uit binnen- en buitenland weer, in vergelijkend perspectief, en met gebruikmaking van uiteenlopende methoden van dataverzameling. Overigens wordt tevens gebruik gemaakt van voorbeelden uit de actualiteit, zoals opiniepeilingen en krantenberichten.

De cursus staat open voor studenten die willen weten wat ‘publieke opinie’ nu eigenlijk is, wat een of het publiek vindt van (buitenlands) beleid en hoe een en ander bestudeerd kan worden.

Onderwijsvormen

De deelnemers komen in beginsel twee keer per week gedurende twee uur samen. Tijdens deze bijeenkomsten word in ieder geval de voorgeschreven literatuur besproken en bediscussieerd.

Studiematerialen

Een verzameling van hoofdstukken uit wetenschappelijke boeken en artikelen (ongeveer 1000 pagina’s). In de cursushandleiding, die tijdig via blackboard beschikbaar zal worden gesteld, zijn voorgeschreven literatuur en eventueel te maken opdrachten en andere werkzaamheden vermeld.

Toetsing

Korte essays, eventueel een onderzoeksverslag, individuele presentatie, participatie.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen en vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

N/A